fbpx

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROMOCYJNYCH OFERT

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROMOCYJNYCH OFERT PORTALU SPAEDEN.PL

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z promocyjnych ofert (voucherów podarunkowych) portalu SPAeden.pl, a jego akceptacja jest warunkiem skorzystania z oferty www.SPAeden.pl

2.Administratorem portalu SPAeden.pl jest firma SEMANA Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-701), ul. Żywnego 16 lok. 78, NIP: 525-25-33-164.

3. Za pośrednictwem SPAeden.pl użytkownik może nabyć promocyjny voucher / bon uprawniający do korzystania z usług świadczonych przez hotele, kliniki, daySPA i salony kosmetyczne współpracujące z Semana Sp. z o.o.

4. Firma Semana Sp. z o.o. współpracuje z obiektami SPA, jednakże nie jest stroną umowy związanej ze świadczeniem usług noclegowych, zabiegowych i turystycznych. Po dokonaniu rezerwacji w obiekcie, umowa zawierana jest bezpośrednio pomiędzy gościem i tym obiektem. Dlatego Semana Sp. z o.o. nie odpowiada za jakość usług i ich zgodność z rezerwacją.

5.Składając zamówienie, użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Semana Sp. z o.o. ul. Żywnego 16 lok. 78, 02-701 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97r. (Dz.U. nr 133 poz. 833). Oświadcza też, że został poinformowany, że podanie danych ma charakter dobrowolny oraz że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawienia lub usunięcia. Wyraża też zgodę na otrzymywanie na adres e-mail informacji z Semana Sp. z o.o. w celu informowania o konkursach, nowościach, promocjach i ofertach specjalnych portalu SPAeden.pl oraz przetwarzanie tego adresu w bazie danych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204)".

 

§2. ZAMÓWIENIE I WYKORZYSTANIE VOUCHERA

1. Zamówienie vouchera z dostępnej na portalu SPAeden.pl oferty należy dokonać, wysyłając maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wpisując "Voucher prezentowy – Nazwa obiektu", a w treści wpisując dane do wysyłki: imię, nazwisko, adres mailowy, dokładny adres pocztowy, telefon kontaktowy.

2. Rezerwacja vouchera zostanie potwierdzona przez wiadomość od SPAeden.pl przesłaną na adres e-mail lub kontakt telefoniczny. Potwierdzenie rezerwacji przesłane do Użytkownika będzie zawierać: nazwisko Zamawiąjącego, rodzaj zamówionego vouchera / bonu, całkowity koszt, warunki płatności oraz nieprzekraczalny termin rezerwacji. Voucher będzie zarezerwowany przez 48 godzin. Po tym terminie, w razie nie dokonania płatności, rezerwację uważa się za nieważną.

3.W ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji vouchera (w pierwszy dzień roboczy) należy dokonać wpłaty kwoty widniejącej w potwierdzeniu zamówienia.

4.Po zaksięgowaniu wpłaty, na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu realizacji zamówienia i wysyłce vouchera pod wskazany adres mailowy (w przypadku voucherów elektronicznych) lub pocztowy (w przypadku voucherów drukowanych).

5. Wysyłka zakupionych voucherów / bonów nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od zaksięgowania na rachunku bankowym SPAeden.pl pełnej kwoty należnej z tytułu zakupionego voucherów / bonów.

6. Voucher można wykorzystać w dowolnie wybranym terminie (nie przekraczającym daty ważności wskazanej na dokumencie), oprócz terminów wyłączonych z promocji.

7. W celu uzgodnienia terminu wizyty, niezbędny jest kontakt z Recepcją obiektu. W czasie dokonywania rezerwacji należy podać numer vouchera.

8. Warunkiem realizacji dokonanej rezerwacji jest przekazanie vouchera w Recepcji w dniu przyjazdu/realizacji usługi.

9. Voucher nie podlega zwrotowi, wymianie na gotówkę, zamianie na inne vouchery oraz nie łączy się z promocjami i zniżkami.

10. Zamówienia i rezerwacje mogą być realizowane wyłącznie przez osoby powyżej 18-go roku życia.

 

§ 3. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORTALU SPAEDEN.PL

1. Portal SPAeden.pl zobowiązuje się do rzetelnej informacji o ofercie, jej warunkach i terminie ważności voucherów / bonów.

2. Portal SPAeden.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Obiekt. Pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług wobec użytkownika ponosi wyłącznie Obiekt.

3. W żadnym wypadku portal SPAeden.pl nie jest:

a) stroną Rezerwacji ani jakiejkolwiek umowy zawieranej pomiędzy Obiektem a Gościem,

b) pełnomocnikiem obiektu lub użytkownika w zakresie dokonania Rezerwacji lub zawarcia umowy pomiędzy Obiektem a użytkownikiem portalu SPAeden.pl,

c) pośrednikiem działającym na zlecenie użytkownika portalu SPAeden.pl

d) oferentem lub organizatorem usług objętych ofertą Obiektu.

5. Anulowanie rezerwacji w Obiekcie, jej zmiana czy Reklamacje dotyczące świadczonych usług należy kierować bezpośrednio do Obiektu świadczącego te usługi zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Obiekcie.

 

§4. UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆUŻYTKOWNIKA - NABYWCY VOUCHERÓW / BONÓW

1. Użytkownik - Nabywca voucherów / bonów zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik - Nabywca voucherów / bonów, przekazując je osobie trzeciej, zobowiązuje się do przekazania tej osobie informacji na temat obowiązku zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Użytkownik - Nabywca voucherów / bonów ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z tytułu swojego zaniedbania wobec osoby, której przekazał vouchery / bony.

3. Użytkownik - Nabywca voucherów / bonów zobowiązany jest to należytego ich szanowania, gdyż zagubione, zniszczone, nieczytelne, podarte vouchery nie będą akceptowane oraz nie będą podlegały wymianie.

4. Przekroczenie terminu ważności voucherów / bonów skutkuje utratą ich ważności, utratą poniesionych kosztów oraz wygaśnięciem wszelkich praw związanych z zawartą umową. W żadnym wypadku nabywcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności nie wiąże się z możliwością odzyskania kosztów poniesionych w związku z nabyciem voucherów / bonów.

5. Posiadaczowi vouchera / bonu nie przysługuje prawo otrzymania reszty w przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest mniejsza od wartości bonów przedkładanych do zapłaty.

6. W przypadku, gdy wartość zakupionych usług jest wyższa od wartości vouchera / bonu przedłożonego do ich opłacenia, jego posiadacz zobowiązany jest do dokonania stosownej dopłaty.

 

 

reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor