fbpx

REGULAMIN 12. EDYCJI KONKURSU PERFECT SPA AWARDS

Poznaj szczegółowe zasady 12. edycji Konkursu Perfect SPA Awards. Wybierz ulubiony hotel SPA w Polsce i ulubiony salon SPA w swoim mieście.

Perfect SPA Awards - Regulamin 12. edycji konkursu

REGULAMIN

§ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem 12. edycji Konkursu Perfect SPA Awards (zwanym dalej KONKURSEM) jest SEMANA Spółka z o.o., wydawca Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl.

2. Przedmiotem KONKURSU jest wyłonienie obiektów SPA (hoteli oraz salonów i daySPA), które zyskają największe uznanie w oczach gości tych obiektów, czytelników Magazynu EDEN, użytkowników portalu SPAeden.pl oraz ekspertów – profesjonalistów tworzących Kapitułę Konkursu.

3. Tekst niniejszego regulaminu dostępny będzie, przez cały czas trwania KONKURSU, w siedzibie Organizatora oraz na portalu www.SPAeden.pl

§ II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSKIE OBIEKTÓW I WYŁANIANIA LAUREATÓW

1. Zgłoszeń obiektów do Konkursu dokonują Czytelnicy Magazynu EDEN i użytkownicy portalu SPAeden.pl, za pomocą specjalnego formularza na portalu SPAeden.pl, do 15.02.2022. FORMULARZE DO ZGŁASZANIA OBIEKTÓW: HOTELE / KLINIKI I DAYSPA

a) Zgłoszenie dokonane przez przedstawiciela obiektu jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego REGULAMINU.

b) O zgłoszeniu obiektu przez gościa/czytelnika - osobę nie związaną z obiektem - obiekt zostanie poinformowany drogą e-mailową w celu udzielenia informacji o zasadach KONKURSU i potwierdzenia akceptacji REGULAMINU. Jedynie akceptacja regulaminu i spełnienie warunków udziału w KONKURSIE daje możliwość znalezienia się wśród finalistów i laureatów KONKURSU.

2. KONKURS składa się z dwóch niezależnych części:

- Wybór Gości - Goście hoteli, salonów oraz day SPA wybiorą Perfect SPA w 5 głównych kategoriach: Najlepszy Hotel SPA w górach, Najlepszy Hotel SPA nad morzem, Najlepszy Hotel SPA nad jeziorami i Najlepszy Hotel SPA w Centrum oraz Najlepsze Day SPA w Polsce, a także Najlepsze Day SPA w poszczególnych miastach Polski (patrz punkt 9).

- Wybór Ekspertów - Eksperci z branży wybiorą Najlepsze Hotele SPA i Najlepsze Day SPA w kolejnych kategoriach (patrz punkt 9)

Głosy zebrane w głosowaniu internetowym i eksperckim wyłonią Laureata Nagrody Głównej, który otrzyma tytułu Best SPA Hotel 2022, a także przyczynią się do powstania corocznego rankingu 100 Best SPA Hotels in Poland (ostatni Ranking 100 Best SPA Hotels 2020).

3. Wybór Gości - Zgłoszenie obiektu do KONKURSU na portalu SPAeden.pl jest bezpłatne. Wizytówki zgłoszonych obiektów, po weryfikacji i opracowaniu przez organizatora, widoczne będą w formularzu konkursowym na portalu SPAeden.pl w ciągu 48 godzin od ich zgłoszenia. Umożliwiają one głosowanie internetowe. Jedynym wymogiem jest umieszczenie na stronie internetowej obiektu (hotelu/day SPA) logo konkursu "Perfect SPA - Głosuj" kierującego (podlinkowanego) do profilu konkursowego obiektu umożliwiającego głosowanie.

4. Wybór Ekspertów. Spośród obiektów zgłoszonych do Konkursu, które uczestniczą w programie EDEN - Rekomendacje, zostaną wybrani finaliści do eksperckiej części KONKUKRSU - po 3 obiekty w każdej z kategorii (patrz § II. 9), którzy zostaną przedstawieni Kapitule Konkursu. Kapituła złożona z 10 ekspertów wytypuje wśród nich obiekty zwycięskie i wyróżnione.

5. Obiekt SPA może sugerować lub wskazać kategorie, które zdaniem przedstawiciela Obiektu najbardziej odpowiadają charakterystyce obiektu, ale ostateczny wybór kategorii należy do organizatora KONKURSU.

6. Warunkiem przystąpienia do eksperckiej części Konkursu jest otrzymanie przez obiekt w głosowaniu internetowym ponad 100 głosów oraz uczestnictwo w programie Rekomendacje portalu SPAeden.pl minimum do końca czerwca 2022 roku (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

7. Nagrody zostaną wręczone 16 marca 2022 roku podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Warszawie. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione w późniejszym terminie, co jest związane z koniecznością dostosowania warunków do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

8. Zwycięskie i wyróżnione obiekty zobowiązane są do przekazania organizatorowi bezterminowego vouchera: hotele - 2 noclegi dla 2 osób z wyżywieniem i dwoma zabiegami dla każdej z osób oraz bezpłatnym dostępem do strefy wellness i bezpłatnym parkingiem; daySPA - usługi i zabiegi o wartości nie mniejszej niż 950 zł). Vouchery powinny być bezterminowe - będą możliwe do zrealizowania w dowolnym terminie bez wyjątków, w miarę dostępności miejsc.

9. Kategorie konkursowe.

A. Czytelnicy portalu SPAeden.pl na drodze głosowania internetowego, które potrwa do 28.02.2022 roku, wyłonią 5 Laureatów, którzy otrzymają tytuł Perfect SPA 2022 w kategoriach:

a) Perfect Day SPA w Polsce

- dodatkowo zostaną wybrane też najlepsze day SPA w głównych miastach Polski: Perfect Day SPA w Warszawie, - Perfect Day SPA w Trójmieście, - Perfect Day SPA w Szczecinie, - Perfect Day SPA w Poznaniu, - Perfect Day SPA we Wrocławiu, - Perfect Day SPA w Krakowie, - Perfect Day SPA w Lublinie (liczba przyznanych nagród i miast może ulec zmianie, w zależności od ilości zgłoszeń).

b) Perfect SPA Hotel nad morzem

c) Perfect SPA Hotel nad jeziorem

d) Perfect SPA Hotel w centrum

e) Perfect SPA Hotel w górach.

W 12. edycji konkuru zostaną też wyróżnione najlepsze obiekty SPA w poszczególnych regionach kraju: na Mazowszu, Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Śląsku, Podlasiu i Lubelszczyźnie. (*liczba i rodzaje kategorii mogą ulec zmianie w zależności od ilości i rodzaju obiektów zgłoszonych do Konkursu)

B. Spośród zgłoszonych do KONKURSU obiektów, głosami czytelników oraz redakcji Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl, zostaną wyłonieni FINALIŚCI Eksperckiej części konkursu - po trzech w każdej z kategorii*. Spośród finalistów niezależna Kapituła Konkursu wyłoni zwycięzców. (*liczba i rodzaje kategorii mogą ulec zmianie w zależności od ilości i rodzaju obiektów zgłoszonych do Konkursu).

a) Perfect Day SPA w Polsce, a także Perfect Day SPA w poszczególnych miastach Polski

a wśród obiektów hotelowych:

a) Perfect Chain Hotel with SPA - Najlepszy sieciowy hotel SPA

b) Perfect Holistic SPA Hotel - Najlepszy holistyczy Hotel SPA

c) Perfect Historic SPA Hotel - Najlepszy Historyczny hotel SPA (w zamkach, pałacach i dworkach)

d) Perfect Family SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla rodzin

e) Perfect SPA & Sport Hotel - Najlepszy SPA & Sport Hotel

f) Perfect Wellness Hotel - Najlepszy Hotel Wellness

g) Perfect Medical SPA - Najlepsze Medical SPA

h) Perfect Health SPA Hotel - Najlepszy Uzdrowiskowy Hotel SPA

i) Perfect City SPA Hotel - Najlepsze Miejskie SPA (w hotelu)

j) Perfect Business SPA Hotel - Najlepszy Hotel SPA dla Biznesu

k) Perfect Boutique SPA Hotel - Najlepszy Butikowy Hotel SPA

l) Perfect Romantic SPA Hotel - Najlepszy Romantyczny Hotel SPA

m) Perfect New SPA Hotel - Najlepszy Nowy Hotel SPA

n) Perfect Resort SPA - Najlepszy Resort SPA

o) Perfect Aquapark & SPA Hotel - Najlepszy SPA & Aquapark Hotel

10. Kapituła Konkursu składa się z 10 ekspertów zaproszonych przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN.

11. Do dnia 5.03.2022 członkowie Kapituły wskażą po jednym zwycięskim obiekcie w każdej kategorii, które otrzymają tytuł „Perfect SPA 2022”. Laureatami Konkursu zostaną obiekty, które uzyskają największą ilość głosów w każdej z kategorii. Decyzją Kapituły i Organizatorów w poszczególnych kategoriach mogą zostać przyznane wyróżnienia.

12. Nagrody zwycięskim obiektom zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Perfect SPA Awards w marcu 2022 roku. Laureaci otrzymają od organizatora bezpłatne, dwuosobowe zaproszenie na Galę, która odbędzie się w Warszawiei. Przyjazd i pobyt w Warszawie na własny koszt.

13. Laureaci Konkursu mają prawo do posługiwania się w swojej komunikacji marketingowej logiem „Perfect SPA 2022” oraz tytułem przyznanym w konkursie. W przypadku publikacji logo na stronie www musi ono być linkowane do strony głównej konkursu: http://www.spaeden.pl/perfect-spa-awards

14. Nagroda i przyznany tytuł mogą zostać Laureatowi odebrane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, nadużyć, bądź nieuczciwości w całym przebiegu Konkursu, w celu pozyskania nagrody.  

§ III. PRZEBIEG GŁOSOWANIA INTERNETOWEGO

1. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału/głosować w KONKURSIE

2. Głosujący mogą oddawać głosy na obiekty znajdujące się na listach konkursowych w dwóch głównych kategoriach: Hotele SPA oraz Salony i day SPA. Jeśli na liście konkursowej nie ma obiektu, na który chcą oddać głos, mogą ten obiekt zgłosić do KONKURSU przy pomocy specjalnego formularza. Po weryfikacji prawidłowości zgłoszenia, obiekt zostanie Nominowany do udziału w Konkursie.

3. Głosowanie na wybrany obiekt wymaga wypełnienia krótkiego formularza, odebrania potwierdzającego e-maila i kliknięcia w potwierdzający link. Dopiero po wykonaniu tych 3 czynności, głos staje się ważny.

4. Z jednego adresu poczty internetowej może zostać wysłane maksymalnie jedno zgłoszenie / oddany jeden ważny głos na każdą z głównych kategorii: Hotele SPA w Polsce, Salony i daySPA w Polsce, Hotele SPA w Hiszpanii, Hotele SPA w Europie i Hotele SPA na świecie. Zasady zgłaszania obiektów zagranicznych do odbywającego się równolegle konkursu Perfect SPA International znajdują się w oddzielnym dokumencie.

5. Z jednego IP komputera mogą zostać oddane maksymalnie 3 głosy (z trzech różnych adresów e-mailowych) w każdej z głównych kategorii.

6. Głosy oddane niezgodnie z niniejszym Regulaminem zostaną pominięte i nie będą miały wpływu na wyniki KONKURSU.

7. Głosujący w KONKURSIE, którzy w formularzu do głosowania wpiszą imię i nazwisko w oknie "Osoba głosująca" oraz uzasadnią swój wybór w oknie "Uzasadnienie wyboru", wezmą udział w Konkursie dla Głosujących (zasady Konkursu dla Głosujących). Spośród autorów najciekawszych wypowiedzi jury, wyłonione przez Redaktora Naczelnego Magazynu EDEN i portalu SPAeden.pl wybierze Laureatów.

8. Nagrodami w Konkursie dla Głosujących są: vouchery do obiektów SPA oraz zestawy kosmetyków. Lista nagród może ulec zmianie. Szczegółowe zasady Konkursu dla Głosujących znajdują się w oddzielnym dokumencie. Laureaci otrzymają nagrody pocztą.

9. Osoby głosujące w KONKURSIE przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Głosujący mają prawo dostępu do tych danych, poprawiania ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przez organizatora Konkursu. Jednocześnie głosujący zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez Semana Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa. Semana sp. z o.o. nie ma prawa odsprzedawania lub przekazywania danych osobom trzecim.

§ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

2. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursu. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i jego harmonogram.

3. Ewentualne reklamacje przyjmowane będą do dwóch tygodni po terminie zakończenia Konkursu i zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od chwili ich otrzymania. Reklamacje nie zgłoszone w terminie nie będą rozpatrywane.

4. Biuro organizacyjne konkursu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Organizator Konkursu:

_Eden_zyj_wellness_news.jpg
 

SPAeden pl portal

 

 

 

 

Szukasz wytchnienia od codziennego tempa życia? Sposobu na pozbycie się stresu i przywrócenie energii oraz sił witalnych? Zapraszamy do SPA & Wellness w Pałacu i Folwarku Łochów, który w konkursie Perfect SPA Awards 2018 otrzymał tytuł Perfect SPA 2018, jako Najlepsze SPA w centrum Polski.
Jubileuszowa, 10. Gala Perfect SPA Awards 2018 należała do wyjątkowo udanych. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd znanych z pierwszych stron gazet, a nagrody odbierali właściciele i dyrektorzy najlepszych SPA w Polsce.
Trwa 12. edycja najważniejszego konkursu SPA & Wellness w Polsce. Jak co roku w konkursie PERFECT SPA AWARDS wyłonimy najlepsze hotele i day SPA w Polsce, Europie i na świecie. Trudne czasy wymagają nadzwyczajnych środków, dlatego też ta edycja konkursu będzie szczególna i wyjątkowo ważna.
Rozpoczynamy 2. edycję Konkursu Perfect SPA Professional, który w 2020 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoś swój produkt, urządzenie lub usługę i walcz o nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie branży SPA i Wellness!
reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor